LT EN
regionalizacija skirstymas į skirtingai vertinamus regionus
Originalo forma < regio

Vartosenos pavyzdžiai

Aš, žemiau pasirašęs valstybinis veterinarijos gydytojas, patvirtinu, kad odos ir kailiai: [...] Kilę iš šalies arba, jei taikoma regionalizacija, iš šalies teritorijos, iš kurios leidžiama įvežti šviežią šių gyvūnų mėsą. Žin. 2002, Nr. 14-536, įsakymas.

Šiandieninis ES narių suverenumas yra neginčijamas faktas, tačiau ginčai dėl būsimosios ES sąrangos vargu ar būtų tokie aštrūs jeigu už jų neslypėtų suvokimas, kad viena iš galimų bendrijos raidos tendencijų yra jos „regionalizacija". 2002-07-03, Seimo rezoliucijos priedas.

[...] būtina nustatyti reikalavimus, pagal kuriuos būtų galima trečiųjų šalių regionalizacija dėl paukščių gripo ir Niukaslio ligos. 2004 Specialusis leidimas, 2004-12-30, Nr. 1, sprendimas.