LT EN
top geriausias; m?gstamiausias; populiarus
Originalo forma top
Atitikmenys geriausias; m?gstamiausias; populiariausias
Susiję žodžiai laptopas, topas, topless, toplyderis, topas, topinis

Vartosenos pavyzdžiai

Buvau labai priveligijuotas, nes tur?jau paym? „top secret. Veidas 1995.

TOP
prek?s atidarymo dienos kainomis. LR r. 1997.

[...] naujasis kult?ros ministras apsidirbo ligi ausų: kaip dalyvavo beveik bukiausioje TV laidoje kartu su Valinsku (nė viena laida neapsieina be šio „genijaus) – „Top 10 – ir šalia „top nes?monės, „top veik?jo ir pan. tur?jo garb?s apdovanoti „top fiest?; gal?jo pasirinkti arba Naujuosius metus, kuriuos vizualiai reprezentavo girti bernai, bliaunantys ir tuoj pat vemsiantys Katedros aikt?je, arba Kal?das [...]. 7MD 2007.

Top
pasi?lymas. Eurovaistinė r. 2010.

TOP KAINA. Tai pasi?lymas mėgstantiems taupyti ir planuoti savo keliones iš anksto. TOP kaina si?lomų kelialapių skai?ius yra ribotas. intern. r. [Topturas] 2010.

Savaitės top filmai su aukš?iausiais reitingais. intern. inf. 2010.

Top modeliai po 20 metų: senstan?ios podiumų žvaigždės. Balsas.lt inf. 2010.

Mano top knygos siai dienai butu: [...] intern. kom. 2010

Ši top marketingo istorija glaustai pasakojant yra tokia. Guoda Azguridienė „Maistas: K? mes darome su juo, o jis su mumis, 2014.