LT EN
moralinis kalbant apie nusidėvėjimą, nemadingas, neatitinkantis dabarties poreikių
Originalo forma moral
Susiję žodžiai morališkai

Vartosenos pavyzdžiai

Taip pat svarstytina, ar teikiamo projekto 19 ir kituose straipsniuose vartojamos „nusidėvėjimo" ir „amortizacijos" sąvokos nėra adekvačios viena kitai, nes amortizacija apibrėžiama, kaip pagrindinių priemonių fizinis ir moralinis nusidėvėjimas. Komiteto išvada, 2001-12-10.

Tuo tarpu nagrinėjant kilnojamųjų daiktų vertės pokyčius laike, atsižvelgiant į fizinio bei moralinio nusidėvėjimo faktorių, technologinių procesų intensyvumą, investicijų apimtis ir kt., analogiškos išvados nedarytinos. Aiškinamasis raštas, 2006-02-02.

Moralinis
nusidėvėjimas - gaminio modelio, silueto, piešinio, audinio struktūros neatitiktis mados krypčiai, gaminys pagamintas daugiau kaip prieš 2 metus.
Nežymus moralinis nusidėvėjimas - nevisiška gaminio modelio, atskirų konstruktyvinių ir dekoratyvinių linijų ir detalių (apykaklės, kišenių, užsegimo ir kitų detalių), gaminio piešinio, spalvos ar audinio struktūros atitiktis šiuolaikinės mados krypčiai.
Žymus moralinis nusidėvėjimas - ryški viso gaminio silueto, modelio, piešinio, spalvos, audinio struktūros neatitiktis šiuolaikinės mados krypčiai. Žin. 2008, Nr. 79-3118, įsakymas.