LT EN
glemrokas roko muzikos stilius, pasirod?s septinto deimtme?io pradioje. (Wikipedia)
Originalo forma glam rock

Vartosenos pavyzdžiai

Pamirtas glemroko spindesys [antrat?]. Pirmasis – Kanuose rodytas ir labai maloniai?vertintas amerikie?io reisieriaus Toddo Hayneso „Auksin? praraja, skirtas tokiam beveik vis? seniai pamirtam muzikos istorijos laikotarpiui kaip glemrokas. [...] „Strange Fruit klest?jimo laikai beveik sutapo su glemroku, ta?iau pra?jus 20 met? senieji rokeriai pana?s ne? vaigdes, o? moni? griuvenas. LR (TV) 1999.