LT EN
marginalizacija atskyrimas nuo visuomenės daugumos
Originalo forma marginalization
Susiję žodžiai marginalas, marginalizavimas, marginalizuoti, marginalinis, marginalizuotas

Vartosenos pavyzdžiai

Priešingu atveju, Lietuvos likimas periferijoje ir atitinkama marginalizacija yra garantuota. 2002-07-03, Seimo rezoliucijos projekto priedas.

Konkurencija dėl prieigos prie gamtinių išteklių, tokių kaip vanduo, mediena, kiti miško produktai, žuvis ir derlinga žemė, dar labiau neigiamai veikia žmonių saugumą šiame regione, o gyventojų didėjimas ir tolimų sričių marginalizacija dar labiau aštrina šią problemą. 2006-10-20, EK komunikatas.

Marginalizacija – padėtis, kai žmogus arba žmonių grupė praranda pradinį tautinį tapatumą ir savo tautinės mažumos paramą, tačiau neįgyja pakankamai įgūdžių ir (arba) visaverčio pripažinimo kitoje – paprastai daugumos – grupėje. Žin. 2007, Nr. 112-4574, LRV nutarimas.