LT EN
totalizatorius azartinis lošimas – lažybos iš pinigų dėl sporto varžybų (pvz., žirgų lenktynių, futbolo) rezultatų (Interleksis)
Originalo forma totalisateur

Vartosenos pavyzdžiai

Totalizatoriaus punktas – vieta, kurioje priimamos totalizatoriaus lošėjų statomos sumos. [...] Totalizatorius – sporto varžybų rezultatų spėjimas, kai laimėjimo dydis priklauso nuo totalizatoriaus lošėjo įmokėtos (totalizatoriaus organizatorių iš anksto nustatytos) sumos ir totalizatoriaus laimėjimų fondo santykio. Bendras totalizatoriaus laimėjimų fondas sudaro ne mažiau kaip 50 procentų bendros įmokų sumos. [...] Bendrovės, prieš pradėdamos organizuoti bingą, totalizatorių arba lažybas, privalo įregistruoti bingo, totalizatoriaus arba lažybų korteles teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje, išskyrus atvejį, kai bingo, totalizatoriaus arba lažybų kortelės platinamos per tiesioginio ryšio sistemą. Žin. 2001, Nr. 43-1495, įstatymas.

Totalizatorių organizavimo paslaugos. 2003-12-16, EK reglamentas.

T v i r t i n u pridedamas Bingo, totalizatoriaus ir lažybų kortelių registravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisykles. Žin. 2005, Nr. 111-4070, įsakymas.

Priežiūros komisija patvirtina totalizatoriaus ar lažybų lošimo reglamentą. Įstatymo projekto priedas, 2007-07-19.