LT EN
andragoginis susijęs su andragogika - suaugusiųjų švietimu
Originalo forma anēr, andros; paidagōgikē
Susiję žodžiai andragogas, andragogika

Vartosenos pavyzdžiai

Įgyvendinamas Europos socialinio fondo projektas „Suaugusiųjų mokymo galimybių plėtra: andragoginės literatūros portfelis". Žin. 2006, Nr. 37-1316 , LRV nutarimas.

Andragoginį išsimokslinimą turinčių darbuotojų nepakanka, ypač periferinėse savivaldybėse. [...] Su andragoginių kompetencijų plėtojimu tiesiogiai susijęs atitinkamos literatūros ir mokymo priemonių stygius. Žin. 2008, Nr. 122-4647, įsakymas.