LT EN
sinefilas kino mėgėjas
Originalo forma cinéphile
Susiję žodžiai birofilija, sinemanas

Vartosenos pavyzdžiai

Bet režisūra jam kino klubų nuolatiniam lankytojui, sinefilui ir kritikui – teikia progų varijuoti amžinuosius archetipus, bendrauti su pasaulį jau palikusiais meistrais. LA 1992.

Visų sinefilų svajonė – nuostabusis brolių Coenų „Fargo". LR 1998.

Kuo skiriasi sinefilas nuo kinomano ar kino mėgėjo? Manau, kad tikrasis sinefilas ir pažadintas viduryje nakties galėtų chronologine tvarka išvardinti, tarkim Felinio, Bergmano ar Tarantino filmografijas, o kinomanas žino kokių šalių kinui šie režisieriai atstovauja. intern. inf. 2012.