LT EN
satelitinis gretimas, susijęs, lydimasis, pagalbinis
Originalo forma satellite

Vartosenos pavyzdžiai

Aknystų psichoneurologinio pensiono bendrabučio rekonstravimas į 30 vietų satelitinį pensioną. Žin. 1999, Nr.75-2277, LRV nutarimas.

2003 m. Nacionalinė sveikatos taryba organizavo ir kitus renginius: tarpžinybinį forumą,,Visuomenės sveikata ir bendruomenė", tarptautinę konferenciją,,Regionų sveikatos politikos formavimo pagrindai", apskrito stalo diskusiją,,Kaip geriau aprūpinti Lietuvos gyventojus kompensuojamis vaistais ir medicinos pagalbos priemonėmis", Sveikatos apsaugos ministerijos ir Pasaulio Banko rengtos tarptautinės konferencijos,,Vaistai ir sveikatos technologijų vertinimas - įtakingi sveikatos sistemos kaštų veiksniai" satelitinį seminarą, tarpžinybinį pasitarimą,,E-sveikata". Ataskaita, 2004-03-29.

P a v e d u Valstybinei gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos užtikrinti, kad satelitinių renginių organizatoriai tinkamai pasirengtų konferenciniams turams. Žin. 2008, Nr.70-2676, įsakymas.