LT EN
homogenizacija vienodėjimas
Originalo forma homogenēs

Vartosenos pavyzdžiai

Globalizacijos procesas skatina ne tik tautų ir kultūrų integraciją, bet ir jų vienodėjimą (homogenizaciją). Žin. 2002, Nr. 113-5029, LRS nutarimas.

Visuomenės homogenizacija yra dėsningas modernizacijos rezultatas. intern. inf. 2002.

Kartais kultūros globalizacija apibūdinama kaip homogenizacija, amerikietiška skonių bei troškimų standartizacija. intern. inf. 2005.