LT EN
segmentacija suskirstymas į segmentus (džn. apie rinką)
Originalo forma < segmentum
Susiję žodžiai segmentas, segmentavimas, segmentas

Vartosenos pavyzdžiai

Daugiausia dėmesio skiriama viešajam sektoriui, stengiamasi nagrinėti nelygybę, susijusią su pajamomis, turtu, švietimu ir darbo rinkos segmentacija. Žin. 2004, Nr. 76-2628, LRV nutarimas.

Kartu regionai turės spręsti socialines problemas, kylančias dėl įgūdžių neatitikimo (darbo rinkos segmentacijos į aukštą kvalifikaciją bei didelius atlyginimus ir žemą kvalifikaciją bei mažus atlyginimus, padidėjusios imigracijos), nes ekonomika krypsta žiniomis grindžiamos veiklos link, o tradicinės apsaugos institucijos nyksta. EK ataskaita, 2007-05-30.

Jis (lankstumo ir saugumo garantijų režimas) pasižymi dideliu darbo jėgos judumu, nedidele segmentacija, nelabai intensyviu profesiniu rengimu, nedidelėmis išlaidomis aktyvinimo politikai. EK komunikatas, 2007-11-20,

Ji [informacija] gali apimti istorinę informaciją ir turi apimti dabartinio laikotarpio informaciją apie galutinių vartotojų sunaudojamos energijos kiekį, įskaitant, jei taikytina, apkrovų charakteristikas, pirkėjų segmentaciją ir geografinį jų pasiskirstymą. Įstatymo projekto priedas, 2008-07-29.

Siekdama šio tikslo Europos Komisija nuolat pasisakė už skirtingų vaistų kainų politiką ir turtingų bei skurdžių šalių rinkos segmentaciją. EK ataskaita, 2008-11-20.