LT EN
prioritetizuoti suskirstyti pagal svarbą
Originalo forma < priorite
Susiję žodžiai prioritetas

Vartosenos pavyzdžiai

Asociacija „Santakos slėnis" įgyvendina Slėnio tikslus, derina Slėnio partnerių interesus ir jiems atstovauja, aprobuoja Slėnio plėtros dokumentus tarp Slėnio partnerių, koordinuoja Slėnio plėtrą ir Slėnio plėtros programos įgyvendinimą, prioritetizuoja veiklą ir projektus. Žin. 2008, Nr. 134-5201, LRV nutarimas.