LT EN
pod'as i balto brezento pastatytas ekologikas namas, panaus ? kokon?
Originalo forma pod
Susiję žodžiai aipodas, podkastas, podkastingas

Vartosenos pavyzdžiai

Pamirk slidin?jimo kurort? knibd?lyn?, gr?k? gamt? - i stebinanti ir iskirtinai ekologika stovykla yra veicarijos Alp?se. 1500 metr? auktyje sve?iams pastatyti 6 prabang?s pod'ai ,- savotiki namai-kokonai i balto brezento: veicariko stiliaus, malkomis k?renamomis krosnimis ir kvap? gniauian?iais vaizdais? Alpes. <...> Pod'uose apgyvendimama tik 12 moni?, praoma taupyti vanden? ir elektros energij?, net baldai pagaminti i perdirbt? mediag?. C 2008.